Monety4 Pfenninge, miedź. 90 część Talara, Fryderyk Wilhelm I


50 Pfenning, srebro


1/2 Marki, srebro


3 Pfenninge, miedź. Fryderyk Wilhelm IV,   120 część Talara


1/2 Marki , srebro


August III Sas, miedź.  Szeląg


1 zł PRL, aluminium rok 1967 wybito 1 milion szt.


August III Sas, miedź.  Szeląg


Adolph Grand Duc de Luxemburg , 10 centymów , miedzio-nikiel


August III Sas, miedź.  Szeląg


5 groszy Polskie 1923-1938, miedzio-nikiel


1 srebrny grosz,  Fryderyk Wilhelm III ,srebro


2 Pfenninge, miedź. Fryderyk Wilhelm IV ,  180 część Talara


3 Krajcary, srebro.


1 Pfenning, miedź. Fryderyk Wilhelm IV, 360 część Talara


1 Pfenning, miedź,  Fryderyk Wilhelm I, 360 część Talara.


24 część Talara, srebro.


Półgrosz Wrocławski, miedź


Pół grosza, srebro


Pół grosza, srebro


3 grosze Fryderyk Wilhelm, miedź.


Dwudziesta czwarta część Talara , srebro.


1 Kreuzer Leopolda I, srebro.


Półgrosz Wrocławski, miedź


Dwa greszele, Fryderyk Wilhelm II, srebro


4 Pfenninge, 90 część talara, miedź, Fryderyk Wilhelm I


1/48 część Talara, srebro. ( nieaktualne )


20 groszy powojenne , miedzio-nikiel.


1/48 część Talara, srebro.


5 groszy (rzeczpospolita Polska, nie Ludowa ) , miedzionikiel


2 Pfenning Rzesza Niemiecka 1874r.


20 groszy Rzeczpospolita Polska 1949r ( nie Ludowa ), miedzionikiel.


1 Pfenning 1880r Rzesza Niemiecka.


1 Reichspfenning  1939r. Niemcy.


5 Pfenning Rzesza Niemiecka 1906r.


1/2 Marki, srebro.


3 Heller, 120 część Talara, Hesja , miedź.


1 Kreutzer, srebro.


Greszel, srebro


2 Hellery, Franciszek Józef I,  Austro-Węgry 1900r brąz


1 Grosz  Fryderyk Wilhelm III , srebro


1/48 część Talara , srebro.


10 Pfennig III Rzesza